Masthead

Editor-in-Chief
Sándor Jászberényi

Editorial Team
Thomas Cooper
Margit Garajszki
Owen Good
Balázs Keresztes

Guest Editor
Márton Méhes
Máté Makai

Copy Editor
Michael Stein

Online Editor & Social Media Manager
Eszter Jászberényi

Communications (PR & Marketing)
Viktória Stift

Editorial Assistant
Bence Horváth

Executive Director
Dániel Levente Pál

Art Editor & Design
Dániel Németh Lobov

Typeface
Mohol by Ádám Katyi – hungarumlaut.com

Web
calv.us

 

ISSN 2786-2844

 

Published by

Registered office
HU-1117 Budapest, Hungary; Garda utca 2.

Chairman of the Board
Szilárd Csaba Demeter